Reklamowanie telefonu z tytułu gwarancji powinno być prostym działaniem dla wszystkich klientów. Niezależnie od zapisów prawa, każdy klient może posługiwać się zapisami gwarancyjnymi. Nasza redakcja postanowiła sprawdzić, jak takie zapisy wyglądają w przypadku kart gwarancyjnych telefonów Oppo?

 

Na początku musimy przypomnieć, że karta gwarancyjna to dobrowolne oświadczenie, którego sam producent wcale nie musi wydawać. Wszyscy producenci zdają sobie z tego sprawę, jednak wiedzą również, że konkurencja nie śpi. Zapewnienie wsparcia serwisowego dla klienta końcowego uatrakcyjnia ofertę sprzedażową. Doskonale zdawała sobie z tego sprawę firma Oppo, która nie tak dawno wkroczyła na polski rynek. Producent oferując obsługę serwisową spisał prawa oraz obowiązki klienta w karcie gwarancyjnej, którą z pewnością każdy z Was znajdzie w pudełku.

 

Karta gwarancyjna Oppo

Same zapisy znajdujące się w dokumencie gwarancyjnym nie różnią się specjalnie od konkurencji. A przypomnijmy, że oprócz kilku kwestii producent może wpisać w karcie co chce, ponieważ to od niego zależy wydanie takiego dokumentu. Pierwszą ciekawą informacją zapisaną w karcie gwarancyjnej telefonów Oppo jest okres zobowiązania ochrony serwisowej wobec klientów. Chiński koncern wyraźnie wskazuje, że ich telefony posiadają 24 miesiące gwarancji na wady fizyczne. Nie jest to nowość, jednak dopiero kolejne zapisy mogą zaskoczyć rynek i oczywiście klientów. Oppo w przedstawionej tabelce wskazuje, że okres gwarancji na wbudowane baterie w telefonach wynosi 24 miesiące. Nie wszyscy producenci występują z tak odważnymi deklaracjami, ponieważ bateria to część zużywalna tak jak np. klocki hamulcowe w samochodzie. W przypadku smartfonów z wymiennym akumulatorem otrzymuje 12 miesięcy gwarancji. Zaś wszelkie akcesoria dołączone do telefonu to 6 miesięcy gwarancji.

Okres gwarancji telefonów Oppo / fot.oppo-pl.custhelp.com

Oferowane przez Oppo okresy zobowiązania to ukłon w stronę klienta, ponieważ przy wbudowanych bateriach serwis producenta może wykonać wymianę akumulatora nawet pod koniec gwarancji. Czytając dalej kartę gwarancyjną telefonów Oppo możemy się przekonać, że to nie koniec niespodzianek od producenta.

Nie od dziś wiadomo, że w gestii producenta leży decyzja o sposobie rozwiązania reklamacji. W przypadku firmy Oppo producent wyraźnie wskazuje, że jako gwarant może on usunąć wady poprzez nieodpłatną naprawę urządzenia lub wymiany części produktu. Istnieje również wymiana całego towaru na nowy wolny od wad, jednak może się ona odbyć w przypadku, gdy jednakowo naprawa oraz wymiana części towaru wymagałyby nadmiernych kosztów w porównaniu z wymianą urządzenia na wolne od wad. Jest to dość skomplikowane, ale już tłumaczymy o co chodzi. Wymiana całego urządzenia jest możliwa w sytuacji, kiedy przedstawiona propozycja naprawy (np. wymiana wyświetlacza, wymiana płyty głównej, baterii, korpusu oraz innych części) będzie na równi z kosztem nowego fabrycznie urządzenia. Czy to możliwe? Prawdę mówiąc, tak, jednak są to raczej rzadkie przypadki. O nadmierności kosztów możemy również mówić w sytuacji, kiedy telefon miał wymianę kilku części przy innych zgłoszeniach (np. trzecia propozycja wymiany płyty głównej). Zdarza się jednak, że takie naprawy mogą potrwać. Jak do tego podchodzi firma Oppo?

Serwis Apple iPad / fot.pixabay.com

Producent wskazuje tutaj na standardowe 14 dni, zastrzegając sobie, że taką naprawę może wydłużyć, po ówczesnej akceptacji wydłużenia czasu przez samego klienta. Takie sytuacje to najczęściej czas oczekiwania na części. Gwarant w sytuacji oczekiwania na części zwróci się bezpośrednio do klienta informując go o zaistniałeś sytuacji. Fajnie, że Oppo daje możliwość akceptacji wydłużenia się naprawy swoim klientom.

 

Warunki gwarancji telefonów Oppo

Patrząc na dalsza część zapisów może spać spokojnie. Po pierwsze producent umożliwia klientom dostarczenie telefonu np. z dowodem zakupu, na którym widoczny jest numer imei. Bez takich dowodów zakupów klient zobowiązany jest dostarczyć telefon (na koszt gwaranta) wraz z dokładnie wypełnioną kartą gwarancyjną oraz pieczątką sprzedawcy, co dziś nie zawsze jest takie oczywiste. Wielu sprzedawców chcąc uniknąć wypisywania kart gwarancyjny często wystawia dokumenty sprzedażowe z widocznym numerem imei.

Oppo F1 / fot.oppo.com

Gwarant nie zapomniał również ze swojej karcie gwarancyjnej poinformować użytkowników, w jakich momentach nie skorzystają oni ze wsparcia gwarancji. Są to oczywiście uszkodzenia mechaniczne, które powstały bezpośrednio z winy użytkownika. Do tego typu uszkodzeń zalicza się również nieautoryzowaną ingerencje osób trzecich, które nie mogą dokonywać napraw telefonów marki Oppo. Jest to przestroga klientów przed korzystaniem z nieautoryzowanych serwisów znajdujących się na rynku. Poniżej zapisy wskazujące, kiedy gwarancja nie zostanie uznana:

a. Uszkodzenia mechaniczne (które nie wynikają z wady fizycznej rzeczy sprzedanej), uszkodzenia wynikjąc z używania produktu lub jego przechowywania niezgodnego z instrukcją, lub przeznaczeniem produktu i wywołane nimi wady;
b. Uszkodzenia wynikające z napraw, ingerencji, przeróbki bądź modyfikacji urządzenia lub jego oprogramownia przez podmiot niebędący Autoryzowanym Centrum Serwisowym i wywołane nimi wady;
c. uszkodzenia spowodowane na skutek zalania cieczą, zawilgocenia, kondensacji pary wodnej, działania zbyt wysokich lub zbyt niskich temperatur, wyładowań elektrostatycznych bądź atmosferycznych, działania substancji chemicznych, upadku, uderzenia i naprężenia i wywołane nimi wady;
d. uszkodzenia wynikające z korzystania z nieautoryzowanych akcesoriów i wywołane nimi wady;
e. uszkodzenia wynikające z korzystania z nieautoryzowanych części zamiennych i wywołane nimi wady;
f. gdy oznaczenia urządzenia (numery seryjny, numer IMEI), noszą znamiona ingerencji podmiotów niebędących Autoryzowanym Centrum Serwisowym;
g. funkcjonowania usług i/lub usług treści multimedialnych oferowanych przez podmioty trzecie, które są dostępne za pośrednictwem Produktu.

Same zapisy gwarancyjne kończą się oczywiście wskazaniem, że gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez klientów w wyniku utraty, uszkodzenia lub zniszczenia treści, lub danych przechowywanych (zapisanych) w danym produkcie, zarówno podczas naprawy, jak i w trakcie normalnego korzystania. Każdy klient (niezależnie od marki) powinien zadbać o swoje dane oraz wykonać kopię zapasową. Nie inaczej jest w przypadku telefonów Oppo, gdzie producent również wskazał, iż to użytkownik jest zobowiązany do zrobienia kopii zapasowej we własnym zakresie. Na koniec musimy pamiętać, że w zależności od rynku zapisy w karcie gwarancyjnej mogą się różnić.