O kartach gwarancyjnych możemy pisać wiele. Poczynając od ich wyglądu, a skończywszy na treści, której naprawdę warto się przyjrzeć i to nie tylko na etapie reklamowania naszego urządzenia, ale również i przed samym zakupem. Dziś postanowiliśmy przyjrzeć się bliżej karcie gwarancyjnej Sony wyciągając najciekawsze informacje, które przy rozpatrywaniu naszej reklamacji w serwisie mogą nam zaszkodzić lub pomóc.

 

Z pewnością wielu czytelników spyta, co takiego można napisać o karcie gwarancyjnej Sony? Zacznijmy od tego, że mowa tutaj oczywiście o urządzeniach mobilnych, czyli tablety lub telefony pomijając większe produkty japońskiej firmy. Na pierwszy rzut oka dokument faktycznie niczym szczególnym się nie wyróżnia, ponieważ otrzymujemy tutaj malutką książeczkę. Producent od razu wskazuje nam, że karta powinna być prawidłowo wypełniona przez sprzedawcę sprzedającego dane urządzenie. Na dokumencie powinny znaleźć się czytelne dane w postacie numeru imei, daty sprzedaży, nazwa, typ produktu, adres sprzedawcy z pieczątką i podpisem oraz podpisem klienta. Czy jest obowiązek wypełnić taką kartę? Teoretycznie tak, ale w praktyce coraz częściej taki dokument zastępują paragony / faktury z widocznym numerem seryjnym. Warto też pamiętać, że przy reklamacjach z rękojmi, jeśli nasze urządzenie trafi do serwisu z rąk sprzedawcy, to dokument gwarancyjny nie jest obowiązkowy.

 

Karta gwarancyjna Sony i okres wsparcia serwisowego

W karcie gwarancyjnej Sony otrzymujemy standardowy okres czasu okresu ochronnego zwany dalej gwarancją produktu. Wynosi ona 2 lata od daty sprzedaży poprawnie wypełnionej gwarancji i oczywiście dołączonego dowodu zakupu. Miłym zaskoczeniem jest wydłużenie gwarancji na produkty dodatkowe dostarczone wraz z produktem otrzymujemy rok czasu. Pod słowem akcesoria kryją się dodatkowe kable i oczywiście akumulator, który jest kluczowym akcesorium dla całego urządzenia. W tym o to czasie firma Sony „gwarantuje”, że dany Produkt jest w momencie jego pierwszego zakupu wolny od wad projektowych, materiałowych oraz wad wykonawstwa. W przypadku niedopełnienia tej obietnicy Sony oraz wszystkie podmioty naprawcze (w tym przypadku mowa o autoryzowanych serwisach producenta dla danego urządzenia) mają możliwość wybrać odpowiednią formę usunięcia wady, czy to poprzez naprawę telefonu lub jego wymianę. Niestety, ale tutaj firma Sony sama decyduje o sposobie rozwiązania reklamacji gwarancyjnej klienta, a my nie otrzymujemy żadnej dodatkowej i zapisanej w karcie „furtki” tak jak to ma miejsce w przypadku smartfonów Samsung czy Huawei.

W zapisach karty gwarancyjnej (na następnej stronie) widać jeszcze jeden bardzo ciekawy zapisy dotyczący wydłużenia okresu gwarancji przy naprawie lub wymianie urządzenia.

„Przy zastrzeżeniu lokalnych przepisów, w przypadku naprawy lub wymiany Produktu udziela się gwarancji na pozostały czas pierwotnego okresu gwarancyjnego, lub na okres dziewięćdziesięciu (90) dni od daty naprawy, w zależności od tego, który z tych dwóch okresów będzie dłuższy, chyba że przepisy lokalne stanowią inaczej. Naprawa lub wymiana może wiązać się z użyciem części bądź modułów funkcjonalnie równoważnych, lub regenerowanych. Wymienione części, komponenty lub moduły stają się własnością Sony”.

Zastanawiacie się o co dokładnie tutaj chodzi? Już wyjaśniam. W przypadku kiedy po 2 miesiącach lub 6 urządzenie trafi do serwisu i zostanie tam dokonana naprawa to otrzymujemy na nią albo 90 dni gwarancji dodatkowej, lub pozostaje nam ten aktualny czas gwarancji (2 lat) liczonych od daty sprzedaży w zależności. Taki przepis będzie miał wyraźne zastosowanie np. na 2 tygodnie przed końcem standardowej 2-letniej ochrony. Jednakże producent wyraźnie podkreśla „…chyba że lokalne przepisy stanowią inaczej” co daje możliwość konsumentowi poszukania furtki awaryjnej w lokalnym prawie, a te w tym przypadku nie pozostawia użytkownika na pastwę losu. Sięgając do kodeksu cywilnego odnajdujemy przepis mówiący o zobowiązaniach gwaranta.

art.581 § 1 k.c. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków gwarant dostarczył uprawnionemu z gwarancji zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli gwarant wymienił część rzeczy, przepis powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej.

Powyższy artykuł wyraźnie wskazuje, że przy wykonaniu w telefonie tzw. napraw istotnych termin gwarancji biegnie od nowa na konkretną część. Przepisy nie określają co w takim przypadku możemy uznać za istotną naprawę. Dlatego w tym przypadku polecam zajrzeć na stronę UOKiK, który również wyraźnie wskazuje powyższym przepisy przy reklamacji z gwarancji i tej konkretnej sytuacji.

fot.prawakonsumenta.uokik.gov.pl

W skrócie, jeśli w okresie gwarancji zostanie wymieniona nam np. płyta główna lub wyświetlacz powinien nam przysługiwać 2-letni okres gwarancji na wymieniony element. W życiu codziennym jest to jednak martw przepis, ponieważ nie wielu posiadaczy smartfonów wie o takim zapisie.

 

Gdzie składać reklamację w przypadku problemów z telefonem Sony?

Docelowym punktem reklamacji może być, ale nie musi sam serwis W-support, czyli autoryzowane centrum serwisowe telefonów Sony. Na ekspertyzie serwisu W-support znajdziemy także adres e-mail, pod którym możemy złożyć reklamację w przypadku negatywnej odpowiedzi z serwisu. Pamiętajmy, że serwis producent to tylko podmiot wykonawczy, który nie jest decyzyjny w kwestiach spornych.

Email questions.pl@support.sonymobile.com to skrzynka konsultantów, którzy chętnie odpowiedzą i rozpatrzą każdą sprawę dotyczącą produktów mobilnych. Nie wielu klientów wie o takim adresie, a tak naprawdę wystarczy czytać informacje drobnym druczkiem z raportów serwisu W-support. Na koniec musimy pamiętać, że w zależności od rynku zapisy w karcie gwarancyjnej mogą się różnić.