Zadaniem każdego serwisu jest usunięcie wady. Najczęstszym sposobem usunięcia wady są naprawy mechaniczne. W każdym urządzeniu mobilnym można jeszcze wykonać aktualizacje oprogramowania, która w serwisie niekoniecznie może być traktowana jako naprawa urządzenia.

 

Wgranie nowego oprogramowania to czynność, od której każdy serwisant zaczyna swoją pracę. Telefony na „dzień dobry” są czyszczone w celu wykluczenia pewnych wad software’owych. Wynika to nie tylko z chęci usunięcia usterki, ale również procedur gwarancyjnych, które obligują techników, aby urządzenie opuściło Autoryzowane Centrum Serwisowe z najnowszym oprogramowaniem. Często wielu klientów zadaje sobie pytanie, czy wymiana oprogramowania w telefonie jest traktowana jako naprawa? I tak i nie.

Aktualizacja oprogramowania w telefonie

Przyjęcie telefonu do serwisu ma swoją dokładną procedurę. Zanim urządzenie trafi do odpowiedniego technika, sprzęt wcześniej znajduje się u osób, które wstępnie diagnozują wadę po opisie usterki. Z niektórych kodów usterek (opisów) można przypuszczać, że wada w telefonie to problem software’owy. Sama aktualizacja i przywrócenie ustawień fabrycznych rozwiązuje połowę problemów, usuwając również różnego rodzaju usterki (niemechaniczne).

Naprawa oprogramowania / fot.technologiczna.pl

Serwisy producenckie po zakończonych czynnościach wpisują na raportach serwisowych, że została wykonana aktualizacja oprogramowania. W takim przypadku możemy to traktować jak normalną naprawę. Czy są w takim razie przypadki, kiedy zmiana oprogramowania nie będzie traktowana jako naprawa? Jak się okazuje są.

Usterki nie stwierdzono – profilaktyczna aktualizacja

Jak już wspomnieliśmy na początku, wiele procedur obliguje serwisantów do obowiązkowej aktualizacji oprogramowania niezależnie od sposobu zakończenia obsługi serwisowej. W przypadku nie stwierdzenia usterki w naszym telefonu, serwis wykonuje profilaktycznie pewne działania. Jednym z nich jest wgranie nowego oprogramowania.

Właśnie w takich przypadkach zmiana softu nie może być traktowana jako naprawa. Mimo nie stwierdzenia usterki, sama wada może zostać usunięta przez zwykły przypadek. Pamiętajmy również, że wszystkie czynności przeprowadzane w serwisie mają na celu wykluczyć jakiekolwiek defekty lub problemy w zgłaszanych urządzeniach.

Aktualizacja oprogramowania, czyli zrób to sam

Zanim udamy się z telefonem do serwisu producenta warto pamiętać, że możemy uniknąć oczekiwania na naprawę. Wystarczy, że sami spróbujemy zaktualizować sobie oprogramowanie w telefonie. Zaoszczędzimy sobie wtedy „rozstania się” z telefonem na około 7 dni, bo zazwyczaj tyle może trwać obsługa serwisowa. Oczywiście nie jest to normą, ale po co robić sobie problemy, skoro można ich uniknąć.