Reklamacja urządzeń to częsta sytuacja w Polsce. Niezależnie od tego każdy klient może skorzystać z gwarancji lub rękojmi. Istnieje jeszcze jedna forma obrony, z której warto korzystać również w przypadku telefonów komórkowych. Reklama dźwignią handlu, ale jak się okazuje nie tylko handlu, również reklamacji.

 

Nie tylko rękojmia jest skuteczną formą walki z nieuczciwymi przedsiębiorcami. Wielu konsumentów nie zdaje sobie sprawy, że przed złożeniem reklamacji należy dokładnie przeczytać kartę gwarancyjną oraz zapoznać się ze wszystkimi broszurkami dołączonymi do urządzenia. Zanim udamy się do rzecznika praw konsumenta warto również przypomnieć sobie reklamowe obietnice, które mogą mieć wiele wspólnego z właściwościami różnych telefonów. Na rynku mamy kilka urządzeń mobilnych, których zapisy kart gwarancyjnych lub obietnic reklamowych mogą wskazywać, że telefon przeznaczony jest do czegoś więcej niż tylko do zwykłego wykonywania połączeń. Co w przypadku kiedy producent kusi swoimi reklamami klienta, a te później zawodzą doprowadzając do nietypowego uszkodzenia naszego smartfona?

fot.prawo.egospodarka.pl

Odpowiedź na to pytanie jest prosta. Obietnice reklamowe mają przełożenie na warunki gwarancyjne. To reklama produktu jest bodźcem przyciągającym klienta, który dokonuje zakupu urządzenia. W przypadku kiedy nasz telefon zawodzi, a jego właściwości są powiązane z reklamą, zawsze możemy na etapie reklamacji użyć tego jako argument koronny. Prawo wyraźnie wskazuje, że obietnice złożone w reklamie są traktowane na równi z tymi zawartymi w oświadczeniu gwarancyjnym. To wszystko wynika z kodeksu cywilnego.

Art. 577. § 1. W wypadku gdy kupujący otrzymał od sprzedawcy dokument gwarancyjny co do jakości rzeczy sprzedanej, poczytuje się w razie wątpliwości, że wystawca dokumentu (gwarant) jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w gwarancji.

Pancenra obudowa / fot.myphone.pl

Oświadczenie dotyczące gwarancji może być zamieszczone również w reklamie. Najczęściej spotykamy się jednak z dokumentem w postaci „książeczki” lub niedużej kartki. Dokument gwarancyjny nie jest obowiązkowy, bo sama gwarancja jest dobrowolna, jeśli chodzi o gwaranta, czyli producenta. Oświadczenie producenta znajdujące się w reklamie ma taką samą moc, jak gwarancja udzielona nam w karcie gwarancyjnej. Pamiętajmy, że podnoszenie takich argumentów nie zawsze będzie skuteczne w szczególności, jeśli ciężar dowodu będzie leżał bezpośrednio na konsumencie. W przypadku odrzucenia reklamacji z tytułu rękojmi oraz gwarancji może skorzystać z opinii rzeczoznawcy, który miejmy nadzieję weźmie pod uwagę kwestie obietnic oraz konstrukcji telefonu. Czy mieliście okazję powoływać się na obietnice z reklamy?