Zobowiązania gwarancyjne nigdy nie były w „100%” obowiązkiem. Mimo tego większość producentów elektroniki użytkowej zdecydowało się zaoferować swoim klientom 2 letni okres wsparcia serwisowego, czyli dokładnie taki sam czas jak zobowiązanie rękojmi, która zawsze kierowana jest do sprzedawcy. Nokia HMD również dołączyła do wielu konkurentów uzupełniając swoją kartę gwarancyjną o nowe zapisy.

 

Karta gwarancyjna telefonów Nokia HMD

Finsko-chiński producent nie chciał się zbytnio wyróżniać na rynku pod kątem nowych zapisów gwarancyjnych. Na początku niedużej książeczki znajdziemy podstawową informację wskazującą na 24-miesięczne wsparcie serwisowe, zapewniające nam usuwanie wad materiałowo-wykonawczych. Oprócz tego popularnego terminu mamy również zapis o 6-miesięcznej ochronie gwarancyjnej dla wymiennych baterii, pokryw, kabli usb, słuchawek oraz wszystkich akcesoriów dołączonych do głównego urządzenia. Warto zwrócić uwagę, że gwarancja Nokia HMD wyraźnie wskazuje na „wymienne baterie”. Producent nie określa tu dokładnie zapisu dla urządzeń z „niewymienną baterią” jednak możemy podejrzewać, że producent w takich przypadkach zastosuje również 6 miesięcy ochrony serwisowej, ewentualnie uznaniowy (przez producenta) termin do roku.

Przechodząc jednak dalej, gwarant wyraźnie wskazuje, że usunie wadę (dokonując naprawy lub wymiany) w centrum serwisowym zachowując przy tym rozsądny termin obsługi. Już na tym etapie pojawia się spory błąd firmy Nokia. Według prawa, jeśli producent nie określi dokładnego czasu, prawo wskazuje czas 14 dni na zakończenie naprawy lub wymiany. Zdanie „w rozsądnym terminie” nie jest jednoznaczne, nie podaje dokładnego terminu. Właśnie dla takich sytuacji powstał rozszerzony przepis prawa, znajdujący się poniżej.

Art 580. k.c § 2. Gwarant jest obowiązany wykonać swoje obowiązki w terminie określonym w treści oświadczenia gwarancyjnego, a gdy go nie określono – niezwłocznie, ale nie później niż w terminie czternastu dni, licząc od dnia dostarczenia rzeczy przez uprawnionego z gwarancji, oraz dostarczyć mu rzecz na swój koszt do miejsca wskazanego w § 1.

W takim przypadku każdy klient ma możliwość zabiegać o wymianę (bezwzględną wymianę) w sytuacji znacznego przekroczenia terminu 14 dni. W tym samym zapisie karty gwarancyjnej Nokia pojawia się również dodatkowa informacja o używanych do naprawy podzespołach. Producent wskazuje, że może skorzystać z regenerowanych części, chyba że prawo w danym kraju zabrania takich praktyk. Czytając dalej kartę gwarancyjną dowiadujemy się, że użytkownik powinien zostać poinformowany o użyciu takich części. Co więcej, dużym plusem jest możliwość braku zgody na montaż regenerowanych podzespołów. Na tym etapie musimy przyznać, że jesteśmy zaskoczeni, ponieważ takich zapisów w karcie gwarancyjnej raczej nie widujemy wśród innych konkurentów.

Skoro już jesteśmy przy wymianie części. Równie ciekawym zapisem jest informacja, że wymienione elementy nie uzyskują nowej gwarancji, chyba że lokalne prawo stanowi inaczej. Widzimy tutaj, że producent zastosował sobie pewną furtkę sygnalizując, że ich karta jest zgodna z kodeksem cywilnym. W przypadku polskich przepisów nowo wymienione podzespoły otrzymują odnowienie gwarancji (2 lata). Należy jednak pamiętać, że prawo wskazuje dokonanie tzw. istotnych napraw.

Art.581 § 1. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków gwarant dostarczył uprawnionemu z gwarancji zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli gwarant wymienił część rzeczy, przepis powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej.
§ 2. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać.

W dalszej części karty gwarancyjnej telefonów Nokia dowiadujemy się, że w zależności od regionu nowo wymienione częścio otrzymują 90 dni gwarancji lub pierwotny czas gwarancji. To wszystko zależy od tego, który termin jest dłuższy.

 

Czego nie obejmuje karta gwarancyjna telefonów Nokia HMD

W tym przypadku również nic nas nie powinno zdziwić. Od dawna wiadomo, że producenci telefonów nie mogą brać odpowiedzialności za oprogramowanie dostarczane najczęściej przez inną firmę. Ponadto w karcie gwarancyjnej Nokia znajdziemy całą listę uszkodzeń wynikających z winy użytkownika. Należą do nich między innymi wyładowania elektryczne, uszkodzenia mechaniczne LCD (pęknięcia), zalania, wszelkiego rodzaju ingerencje w system czy samo urządzenie.

Producent zastrzega sobie również prawo do odmowy naprawy gwarancyjnej w przypadku nieczytelnego numeru imei (najczęściej występującym na tyle urządzenia). Zaskakującym, ale też dziwnym zapisem może być fakt, że producent może odmówić naprawy gwarancyjnej urządzenia w sytuacji, kiedy użytkownik nie wykonał na czas odpowiednich aktualizacji. Według nas to dość martwy punkt, ale jak widać producent postanowił umieścić taką informację.

fot.prawo.egospodarka.pl

Na sam koniec Nokia wyraźnie podkreśla, że ich gwarancja nie wyłącza i nie ogranicza przepisów wynikających z rękojmi. Jest to zapis znajdujący się w każdej (zazwyczaj na końcu) karcie gwarancyjnej, ponieważ tego wymaga polskie prawo. Patrząc na odrodzoną „Nokię” możemy stwierdzić, że producent nie wypada źle na tle kart gwarancyjnych względem reszty konkurentów.