Marka Xiaomi dość szybko zagościła w polskich sercach. Wielu internatów coraz chętniej sięga po telefony tego producenta. Czy kupując telefony Xiaomi wiemy jednak jakie prawa przysługują nam w ramach gwarancji? Nasza redakcja w dzisiejszym poradniku chciałaby przybliżyć dokument gwarancyjny chińskiego producenta pokazując również na co należy zwrócić uwagę podczas wszelkich reklamacji gwarancyjnych.

 

Zacznijmy od przypomnienia, że gwarancja producenta to dobrowolne oświadczenie wydane przez każdego gwaranta. W tym miejscu należy również zwrócić uwagę, że nie zawsze sam producent jest gwarantem, czasem takie zobowiązanie przejmuje na siebie sprzedawca lub dystrybutor. Nie od dziś wiadomo, że markę Xiaomi do Polski wprowadził polski dystrybutor ABC DATA, który w karcie gwarancyjnej Xiaomi widnieje również jako gwarant. Nie jest to codzienna sytuacja z jaką możecie się spotkać, ale zapewniamy Was, że jest to zgodne z prawem. Przechodząc jednak dalej, zobaczmy co takiego gwarantuje nam chiński koncern pod „flagą” polskiego dystrybutora.

 

Karta gwarancyjna Xiaomi, co takiego ukrywa?

Na samym początku widzimy wskazanie, że dołączona karta gwarancyjna w polskiej dystrybucji obowiązuje tylko i wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to zrozumiałe, gdyż warunki gwarancji nie zawsze muszą być takie same w każdym kraju. Pamiętajmy, że gwarantem telefonów (i nie tylko) Xiaomi jest firma ABC DATA na co wskazuje również punkt 2 z warunków gwarancyjnych. Na razie zapisy są dokładnie takie same jak w przypadku konkurencji, być może inaczej sformułowane jednak wskazujące dokładnie na te same kwestie. Na tym etapie nie mamy co spodziewać się jakiś „nowości gwarancyjnych”.

Idąc dalej gwarant wyraźnie wskazuje, że standardowa gwarancja na urządzenie wynosi 24 miesiące, zaś na baterie 6 miesięcy. Okres zobowiązania gwarancyjnego u każdego producenta może się różnić, jednak większość producentów stara się trzymać jednolity standard tego terminu. Okres wsparcia gwarancyjnego na akumulatory według gwaranta wynosi tylko 6 miesięcy i niestety tej wersji musimy się trzymać. Trzeba przyznać, że to trochę mało patrząc na obecne użytkowanie telefonów przez wielu klientów. Cóż, nikt nam nie karze wybierać takich smartfonów, właśnie dlatego na rynku jest konkurencja, która być może zaoferuje lepsze warunki gwarancyjne.

Zakładając, że gwarancja firmy ABC DATA zapewnia poprawne działanie produktu, miejmy nadzieję, że wsparcie serwisowe nie będzie potrzebne. Gdyby tak jednak było otrzymujemy informacje w 3 punkcie karty gwarancyjnej, że gwarant dołoży wszelkich starań, aby w terminie nie dłuższym niż 14 dni usterka została usunięta w autoryzowanym centrum serwisowym, firmy SBE (aktualnie jest to CCS). Widać, że producent nie przedłużył tego terminu, gdyż czytając dalej kartę nie znajdziemy informacji wskazującej na wydłużenie czasu np. ze względu na brak części, których przy gęstej ilości napraw może zabraknąć w danym momencie. To nie jest problem użytkownika, a producenta. W przypadku niewywiązania się gwaranta z karty gwarancyjnej klienci mogą domagać się od serwisu wykonawczego wymiany urządzenia na nowe.

Karta gwarancyjna telefonów Xiaomi

Aby jednak móc się upominać o nowe urządzenie, klienci powinni dostarczyć telefon z wypełnioną kartą gwarancyjną wraz z paragonem lub fakturą. Zdarza się, że często sprzedawcy nie wypisują tych kart, nie powinno to być jednak problemem, jeśli na naszym dowodzie zakupu pojawi się numer seryjny/imei urządzenia, co dla serwisu powinno być wystarczającym potwierdzeniem. Starajmy się jednak zwracać uwagę na to, aby sprzedawca wypisał nam kartę gwarancyjną. W tej standardowej i co najważniejsze naprawdę krótkiej karcie gwarancyjnej nie mogło zabraknąć oczywiście informacji czego gwarancja nie obejmuje, a są to:

 

  • Uszkodzenia wynikające z naturalnego zużycia Produktu np.wytarcia napisów, zarysowań itp
  • Wad i uszkodzeń powstałych na wskutek niewłaściwego przechowywania, używania niezgodnie z instrukcją obsługi, zalania lub zabrudzenia, nieprzestrzegania powszechny zasad eksploatacji Produktu.
  • Uszkodzeń mechanicznych oraz nieprawidłowego działania Produktu wynikającego z tych uszkodzeń i wywołanych przez nie wad.
  • Uszkodzeń powstałych na skutek zdarzeń losowych (np. pożar, powódź).
  • Wad i usterek fabrycznie zainstalowanego oprogramowania, jak i innego oprogramowania.

 

Odnośnie niektórych zapisów można by było polemizować. Gwarant wskazuje na „nieprzestrzeganie powszechnych zasad eksploatacji Produktu”. Czy ktoś dokładnie wie, jakie to są zasady? Powinny zostać wymienione na karcie lub inaczej określone, gdyż w tym przypadku możemy się tylko domyślać, a tak nie powinno być. Warto zwrócić uwagę jeszcze na ostatni punkt wskazujący na temat „usterek fabrycznie zainstalowanego oprogramowania”. Zapis ten według naszej redakcji jest bardzo kontrowersyjny, gdyż zdarzają się przypadki, kiedy w naszym telefonie jest uszkodzone oprogramowanie z winy dostawcy. Pojawia się w takim przypadku pytanie, kto odpowiada za softa skonfigurowanego bezpośrednio do danego producenta? Są to oczywiście drobne niuanse, które na co dzień mogą być nawet ignorowane przez serwis, w szczególności kwestia oprogramowania. Uwag dużo nie ma, bo sama karta do najbogatszych, jeśli chodzi o treść nie należy.

Mi Zone

Można by napisać, że na tym karta gwarancyjna Xiaomi, której gwarantem w Polsce jest firma ABC DATA się kończy. Czy to dobrze dla klienta, czy lepiej dla producenta? Według nas i mniej w karcie tym więcej wolno końcowemu użytkownikowi. Jak na chińskiego giganta karta gwarancyjna wyraźnie różni się od konkurencji, chociażby firmy Sony. Na koniec musimy pamiętać, że w zależności od rynku zapisy w karcie gwarancyjnej mogą się różnić.