Usterkowość zakupionych towarów to problem, z którym boryka się każdy człowiek. Mimo napraw urządzenia, auta czy innych przedmiotów, naprawione usterki mogą powrócić po okresie gwarancji. Co należy zrobić w takim przypadku, gdy producent podaje na nam informacje, że na wymienioną część otrzymaliśmy wcześniej tylko 3 miesiące? Mimo zakończenia podstawowego okresu ochrony gwarancji możemy reklamować elementy (oczywiście nie wszystkie), które wcześniej wymieniał nam gwarant nawet przez 2 lata.

 

O zapisach wynikających z gwarancji pisaliśmy już wiele razy. Podkreślaliśmy wyraźnie, że gwarancja to dobrowolne oświadczenie producenta, który oferuje w swojej karcie to co uważa za słuszne. Oprócz kilku przepisów określających podstawowe zapisy takiej karty gwarancyjnej, producenci zbytnio nie wychylają się z nowymi zapisami licząc troszkę na niewiedzę klienta i oczywiście brak chęci walki o swoje prawa.

Dziś postanowiliśmy przypomnieć temat gwarancji, a właściwe okresu ochrony po wykonanej naprawie. To wszystko za sprawą naszej czytelniczki, która zgłosiła się do nas z prośbą o pomoc. Na tapetę bierzemy ogromnego producenta elektroniki użytkowej (laptopy, myszki, telefony itd.), czyli firmę Asus.

 

Tylko 3 miesiące gwarancji na dysk po wymianie serwisowej?

Jak możecie zauważyć, nasza czytelniczka dokładnie opisała problem wskazując, że urządzenie po naprawie znowu zaczęło wariować. Z informacji przedstawiony w konwersacji ustaliliśmy, że sprzęt jest już po okresie gwarancji, a przy ostatniej naprawie dysku (zakończonej wymianą części) klient otrzymał tylko 3 miesiące gwarancji. Czy producent słusznie podszedł do tematu oddalając nowe zgłoszenie klientki?

Wydłużenie okresu gwarancji / fot.prawakonsumenta.uokik.gov.pl

Nasza redakcja uważa, że nie. Otóż po nowelizacji przepisów pewne kwestię zmieniły się na korzyść klientów. Każdy producent, który dokonuje wymiany urządzenia na nowe wolne od wad automatycznie udziela nowej gwarancji na urządzenie (najczęściej 2 lata). Zaś w przypadku wymiany poszczególnej części, która kwalifikuje się do tzw. naprawy istotnej udziela się nowej gwarancji tylko na wymienioną część. W tej sprawie należy zadać sobie pytanie, czy wymieniona część była istotna. Przepisy nie regulują dokładnie tej kwestii, jednak wada istotna najczęściej ma miejsce w sytuacji całkowitego braku możliwości korzystania z produktu, a niewątpliwie wymiana dysku wskazuje, że problem laptopa Asus naszej czytelniczki był dość poważny. Przy każdej ocenie wady istotnej (co za tym idzie naprawy) należy brać pod uwagę przede wszystkim odpowiednie oczekiwania nabywcy rzeczy dotyczące między innymi jej funkcjonowania.

Art.581 § 1. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków gwarant dostarczył uprawnionemu z gwarancji zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli gwarant wymienił część rzeczy, przepis powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej.
§ 2. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać.

W opinii naszej redakcji uprawniony do gwarancji (nasza czytelniczka) może dalej reklamować urządzenie w zakresie dysku. Klientowi mimo tego odmówiono obsługi przez firmę Asus. Klientowi w takim przypadku zostaje możliwość przedstawienia swoich praw, opinii UOKiK, a dopiero na koniec (jeśli przedsiębiorca się nie ugnie) kontakt z miejskim rzecznikiem praw konsumentów, który zbada sprawę i z pewnością spyta Asusa o dokładne wyjaśnienia.

Pozostaje nam mieć tylko nadzieję, że nasza czytelniczka wyegzekwuje swoje prawa i dalej będzie cieszyć się sprawnym urządzeniem marki Asus. Pamiętajcie, że warto walczyć o swoje prawa, bo niekiedy są one na wyciągnięcie ręki. Walka z producentem urządzenia, które kupiliście również powinna Wam dać obraz czy warto kupować kolejne produkty tej firmy?