Gwarancja czy rękojmia to zupełnie inne przepisy, które mimo swojej odrębności łączą się na każdym kroku. Z jednej strony wybór należy do nas, a z drugiej strony możemy skorzystać zarówno z gwarancji jak i rękojmi niezależnie od tego, jaką ekspertyzę otrzymamy na nasze urządzenie. Najkorzystniejsza jest rękojmia, która nazywa jest gwarancją prawną.

 

Nie tak dawno do naszej redakcji zgłosił się czytelnik, który poprosił o pomoc w sprawie telefonu. Jak się okazało Pan Marcin zgłosił reklamację na telefon Huawei P10 z tytułu gwarancji poprzez sprzedawcę. Urządzenie zostało wysłane do serwisu producenta firmy CTDI.

Niestety decyzja serwisu nie była korzystna dla Pana Marcina, który zastanawiał się co dalej, tym bardziej że nie zalał urządzenia jak na to wskazywała diagnoza serwisu. I tutaj pojawia się pytanie, co należy zrobić w takim przypadku?

 

Gwarancja to nie wszystko

Zacznijmy od tego, że gwarancja najczęściej kierowana jest tylko i wyłącznie do producenta lub sprzedawcy, który przejął na siebie takie zobowiązania. Zapisy w kartach gwarancyjnych powinny być wyraźne i przejrzyste. Jednym z nich jest następujące stwierdzenie:

„Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej”.

Oznacza to, że mamy prawo po złożonej reklamacji z tytułu gwarancji złożyć ponowną reklamację z tytułu rękojmi kierując ją bezpośrednio do sprzedawcy.

fot.prawo.egospodarka.pl

Nie ma to znaczenia, że wcześniej u sprzedawcy składaliśmy reklamację z tytułu gwarancji. Nasza redakcja zachęca klientów i naszych czytelników, aby nie bać się złożenia takich reklamacji, bo jest to „święte prawo” każdego konsumenta.

 

Co na to sprzedawca?

Przedsiębiorca w takich sytuacjach najczęściej odpisze na naszą reklamację w terminie przywołując poprzednią niekorzystną ekspertyzę, która wskazuje na winę klienta, w tym przypadku Pana Marcina. Czy ma do tego prawo? Niestety tak, gdyż jest to opinia eksperta. Tym samym nasza reklamacja zostanie nam odrzucona.

Oczywiście istnieje szansa, że zostanie nam przedstawiona opinia / diagnoza innego serwisu producenta, o ile gwarant posiada więcej punktów serwisowych. W zależności od rodzaju uszkodzenia taka opinia może, ale nie musi się różnić. W przypadku zalania najczęściej trudno jest udowodnić, że zalania nie ma. Jeśli będzie inaczej to może być zwykłe niedopatrzenie ze strony serwisu.

 

Inne możliwości reklamacyjne

Jeśli inna opinia z serwisu będzie również niekorzystna, mamy jeszcze dwie możliwości. W sprawie technicznej powinniśmy zasięgnąć się pomocy rzeczoznawców. Możemy tutaj skorzystać z Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w konkretnym regionie. Na stronie konkretnego oddziału znajdziemy listę rzeczoznawców podzielonych bezpośrednio na dziedziny.

Musimy pamiętać, że jest to płatna usługa. Nie bójmy się jednak na zapas, gdyż po wygraniu sprawy sprzedawca będzie zobowiązany (jeśli oczywiście o to zawnioskujemy) zwrócić nam koszty poniesione za specjalistów w danej dziedzinie. Gdy nie będziemy mieli już żadnego rozwiązania, zostanie nam tylko i wyłącznie ostatnia możliwość – odpłatna naprawa telefonu w serwisie producenta lub innym serwisie pogwarancyjnym. Jeśli nie naprawa, to już tylko bardzo kosztowna wymiana. Wybór należy do nas.