Konkurencji elektronicznej na rynku mamy coraz więcej. Niezależnie od marki każda oferuje przeróżne urządzenia, również takie, które od momentu produkcji posiadają wady fabryczne. W toku sprzedaży owe wady wychodzą albo na etapie przedsprzedaży, albo bezpośrednio u klienta. Mając wadliwe urządzenie klienci powinni skierować się bezpośrednio do serwisu producenta w celu złożenia reklamacji oraz naprawy lub wymiany swojego urządzenia. Przed oddaniem sprzętu warto zajrzeć do warunków gwarancji. Dziś przyjrzymy się karcie gwarancyjnej telefonów Alcatel, marki należącej do firmy TCL Corporation. 

 

Karta gwarancja telefonów Alcatel

Jakość urządzenia oraz poprawność działania oferowane przez gwaranta to pierwsze czynniki, na które warto zwrócić uwagę w karcie gwarancyjnej producenta. Już w drugim punkcie znajduje się informacja, że w przypadku użytkowania sprzętu zgodnie z przeznaczeniem będzie on działał prawidłowo. Ważna wskazówka dla tych, którzy reklamując swoje urządzenie będą szukać punktu zaczepienia. Skoro jesteśmy już przy samym działaniu, warto zwrócić uwagę, że karta gwarancyjna Alcatel oferuje nam 24 miesiące wsparcia serwisowego od producenta.

Karta gwarancyjna Alcatel

Wsparcie serwisowe nie obejmuje działań osób trzecich lub innych wad niewynikających z uszkodzenia fabrycznego. W przypadki innych usterek lub uszkodzeń gwarant nie może zapewnić poprawności działania naszego urządzenia. Są to najczęściej uszkodzenia powstałe z winy klienta lub na wskutek działań czynników atmosferycznych. Wszystkie tego typu czynniki wskazano bezpośrednio w punkcie 5. Sam gwarant nie ponosi również odpowiedzialności za dodatkowe oprogramowanie lub inne akcesoria firm trzecich. Są to standardowe informacje, które znajdziemy również w konkurencyjnych kartach gwarancyjnych. W sytuacji, jeśli Autoryzowane Centrum Serwisowe znajdzie wady fabryczne, gwarant deklaruje nam usunięcie 14-dniowe i bezpłatne usunięcie usterki. Warunkiem jest oczywiście prawidłowo wypełniona karta gwarancyjna telefonów Alcatel. Jest to kolejny punkt, który możemy użyć przy ewentualnych reklamacjach. W karcie producent deklaruje czas wykonania swojego zobowiązania, o którym decyduje producent w porozumieniu z serwisem CCS, firmą zajmująca się naprawami telefonów Alcatel.

Bardzo ciekawym zapisem jest punkt 12, który wskazuje, że zapisy w karcie gwarancyjnej w żaden sposób nie kolidują z przepisami bezwzględnie kolidującymi przepisami ustawowymi. Dzięki temu możemy spokojnie korzystać nie tylko z warunków gwarancyjnych karty, ale również z prawa w sytuacji, gdy karta czegoś nie definiuje. Chyląc się ku końcowi widzimy, że gwarant nie bierze odpowiedzialności za szkody i straty powstałe z racji użytkowania urządzenia. Nie powinno to nikogo dziwić, ponieważ jest to standardowy zapis większości kart gwarancyjnych. Co myślicie o takiej dość krótkiej karcie gwarancyjnej telefonów Alcatel? Dajcie znać w komentarzach